Μυοκτονία- Καταπολέμηση Τρωκτικών-Splendid Group

Μυοκτονία - Καταπολέμηση Τρωκτικών

Μυοκτονία είναι οι παρεμβάσεις που γίνονται με σκοπό την μείωση και τον έλεγχο των τρωκτικών, ποντικών και αρουραίων. Η επιλογή της μεθόδου αντιμετώπισης γίνεται ανάλογα με την φύση του προβλήματος. Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση τους είναι απαραίτητη η γνώση της βιολογίας τους, του τρόπου χρήση των μέσων καταπολέμησης και την σωστή αξιολόγηση του κάθε χώρου που εφαρμόζονται.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος σας η εταιρεία μας Splendid group σχεδιάζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης μυοκτονίας με τα ακόλουθα βήματα:

  • Έλεγχος του περιβάλλοντος (επιχειρήσεις, κτίρια, αποθήκες, αυλές κ.α.).
  • Έλεγχος του χώρου για πιθανά σημεία εισόδου (τρύπες, αποχετεύσεις, κ.α.).
  • Ενημέρωση των πελατών για τα σημεία εισόδου.
  • Έλεγχος για παρουσία ή ίχνη τρωκτικών. Ο έλεγχος γίνεται με το εάν υπάρχουν ούρα, τρίχες, περιττώματα κ.α.
  • Προσδιορισμός του είδος του τρωκτικού που υπάρχει βάση της παρακολούθησης του.
  • Σχεδιασμός του ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης μυοκτονίας.

 

Το σύστημα διαχείρισης μυοκτονίας περιλαμβάνει τις εξής ενέργειες:

1. Μικροί ή Μεγάλοι δολωματικοί σταθμοί

Οι δολωματικοί σταθμοί είναι φτιαγμένοι από σκληρό πλαστικό ή μέταλλο. Οι σταθμοί αυτοί ανοίγουν μόνο με την χρήση του ειδικού κλειδιού ασφαλείας. Η λειτουργία αυτών γίνεται με την εσωτερική τοποθέτηση δολώματος. Τα δολώματα αυτά είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
Οι σταθμοί τοποθετούνται περιμετρικά του κτιρίου στα πιθανά σημεία εισόδου, στις φωλιές κ.α. με βάση την κάτοψη του κτιρίου όπου και καταγράφονται σε αυτήν. Η τοποθέτηση τους γίνεται σε ασφαλή σημεία ώστε να μην είναι εφικτή η πρόσβαση τους από τα παιδιά ή τα ζώα (κατοικίδια και μη). Επίσης λόγω του σχεδιασμού τους το δόλωμα προστατεύεται και από τις καιρικές συνθήκες. Οι δολωματικοί σταθμοί επιτρέπουν στους τεχνικούς της εταιρείας να καταγράψουν τα ευρήματα.

2. Σταθμοί πολλαπλών συλλήψεων (Multicatch)

Οι παγίδες αυτές είναι φτιαγμένες από πλαστικό ή αλουμίνιο και συνήθως διαθέτουν τζάμι ή διαυγή πλαστικό για την εύκολη παρακολούθηση ή έλεγχο τους. Στο εσωτερικό τους τοποθετείται κολλητική επιφάνεια με προσελκυστικό. Όταν το τρωκτικό εισέλθει στην παγίδα αυτή δεν υπάρχει τρόπος διαφυγής.
Η τοποθέτηση αυτού του είδους των παγίδων γίνεται σε εσωτερικούς χώρους, χώρους υγειονομικής σημασίας που εφαρμόζουν τα συστήματα HACCP και ISO 22000 και όπου δεν είναι δυνατή η χρήση δολωμάτων.

3. Μηχανικά trapper

Οι παγίδες αυτές είναι η εξέλιξη των παλαιών παγίδων φάκας. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης μεγάλης και μικρής παγίδας ανάλογα με το είδος του τρωκτικού που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Γίνεται και συνδυασμός της με τους δύο σταθμούς που αναφέραμε παραπάνω σε περιπτώσεις που τοποθετούνται σε χώρους που κυκλοφορούν άνθρωποι και κατοικίδια ζώα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν εκτίμηση από ειδικό!

Είμαστε στη διάθεσή σας 365 ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο!

Αποστολή