Απολύμανση Covid-SplendidGroup

Απολύμανση COVID

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την απολύμανση κατά του Covid-19 χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα μηχανήματα και εγκεκριμένα απολυμαντικά σκευάσματα τα οποία είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τα κατοικίδια.
Αναλαμβάνουμε την απολύμανση σε χώρους όπως νοσοκομεία, σχολεία και λοιπές εκπαιδευτικές μονάδες, μικρούς και μεγάλους χώρους εργασίας, βιομηχανίες και βιοτεχνίες, ξενοδοχειακές μονάδες και διαμερίσματα, χώρους εστίασης και λιανικής, δημόσια κτίρια, πολυκατοικίες, γυμναστήρια, τηλεοπτικούς και γενικά όπου εγκυμονεί κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.

Ο ιός SARS-CoV-2 ανιχνεύθηκε σε αναπνευστικές εκκρίσεις (άνω και κάτω αναπνευστικής οδού) και στα κόπρανα. H κύρια οδός μετάδοσης θεωρείται ότι είναι μέσω της εισπνοής μεγάλων σταγονιδίων από την αναπνευστική οδό ή εναπόθεσης του ιού στη βλεννογόνο. Το υιικό RNA έχει ανιχνευθεί στο αίμα αλλά δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι το SARS-CoV-2 μπορεί να μεταδοθεί μέσω επαφής με το αίμα. Η επαφή με μολυσμένα αντικείμενα εξαιτίας της επιμονής του ιού να επιβιώνει στις επιφάνειες είναι μια άλλη διαδρομή η οποία εμπλέκεται στη μετάδοση του ιού SARS-CoV2. Επίσης, έχουν εξεταστεί τρόποι μεταφοράς του μέσω του στόματος από κόπρανα και από τον αέρα, αλλά ο ρόλος τους στη μετάδοση του SARS-CoV-2 είναι επί του παρόντος άγνωστη. Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από την επαφή με μολυσμένες από το ιό επιφάνειες, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν διαδικασίες για τη σωστή απολύμανση του περιβάλλοντος το οποίο ενδέχεται να έχει μολυνθεί από τον ιό SARS-CoV-2.

Στοιχεία παραμονής του ιού στο περιβάλλον.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις έχουν αξιολογήσει την επιβίωση του SARS-CoV-2 σε διάφορες επιφάνειες. Σύμφωνα με τον van Doremalen et al., η περιβαλλοντική σταθερότητα του SARS-CoV-2 είναι μέχρι τρεις ώρες στον αέρα μετά από ψεκασμό τύπου αεροζόλ, μέχρι τέσσερις ώρες σε χαλκό, έως 24 ώρες σε χαρτόνι και μέχρι δύο έως τρεις ημέρες σε πλαστικό και ανοξείδωτο χάλυβα.

Μέθοδοι αντιμετώπισης

Νεφελοψεκασμός

Ο νεφελοψεκασμός είναι μια μέθοδος που πραγματοποιείται με ειδικό ηλεκτρικό μηχάνημα (fogger). Η μέθοδος αυτή είναι η καταλληλότερη καθώς το μηχάνημα μετατρέπει το απολυμαντικό σε σταγονίδια (micron) και έτσι έχουμε κάλυψη του χώρου στο 100%.Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται έχουν έγκριση από τον ΕΟΦ.
Οι χώροι δεν χρειάζονται κάποια ιδιαίτερη προεργασία για την διαδικασία της απολύμανσης πέραν από την απομάκρυνση τροφίμων και χάρτινης ύλης που βρίσκεται στο χώρο . Μετά την απολύμανση ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός λίγων ωρών 2-3.

Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

Στην συγκεκριμένη μέθοδο χρησιμοποιείται ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης 6atm όπου πραγματοποιείται ψεκασμός σε όλες τις επιφάνειες.
Τα απολυμαντικά που χρησιμοποιούνται είναι εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ., είναι άοσμα, βιοδιασπώμενα και δεν προκαλούν διαβρώσεις στις επιφάνειες.

Απολύμανση με χρήση ξηρού υπέρυθρου ατμού (Cimer Eradicator)

Η μέθοδος αυτή είναι απόλυτα οικολογική, πραγματοποιείται χωρίς την χρήση φαρμάκων. Εφαρμόζεται σε ξενοδοχεία, σπίτια, παιδικούς σταθμούς, ακόμα και σε υφασμάτινες επιφάνειες και στρώματα.
Το ειδικό χαρακτηριστικό που μηχανήματος αυτού είναι το είδος του ατμού που παράγεται από το μπόιλερ και η θερμοκρασία του μπορεί να φτάσει στους 180οC σκοτώνοντας όλους τους παθογόνους μικροοργανισμούς (ιοί, μύκητες, βακτήρια κ.α.). Ο ατμός εισχωρεί έως και 30 εκατοστά στους καναπέδες, στα στρώματα και σε όλα τα δυσπρόσιτα σημεία.
Μετά την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθόδου μπορείτε να εισέλθετε κατευθείαν στο χώρο σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας για δωρεάν εκτίμηση από ειδικό!

Είμαστε στη διάθεσή σας 365 ημέρες, 24 ώρες το 24ωρο!

Αποστολή