Απώθηση Περιστεριών

Απώθηση Περιστεριών

 


Τα περιττώματα των περιστεριών αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εστίες μόλυνσης στην Ελλάδα.Πολλά κτίρια υποφέρουν από την ενοχλητική παρουσία περιστεριών καθώς και από τον κίνδυνο μόλυνσης εξ΄αυτών. Επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου μολυσμένα περιστέρια μεταφέρουν τον ιό της ελονοσίας.

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το πρόβλημα σας παραπέμποντας στις παρακάτω ενέργειες:

  • Απολύμανση της μολυσμένης ζώνης και εξόντωση όλων των μικροβίων που έχουν προκληθεί από τα περιττώματα.
  • Επαγγελματικός καθαρισμός της μολυσμένης ζώνης.
  • Τοποθέτηση ειδικών αποθητικών ακίδων ή πλέγματος αναλόγως τον χώρο.

Ακολουθούν εικόνες με τοποθέτηση ειδικού δίχτυ σε διάφορα σημεία των μπαλκονιών για την απώθηση πτηνών.

Απώθηση Πτηνών

Απώθηση Πτηνών
Τα περιττώματα των περιστεριών αποτελούν μια από τις σημαντικότερες εστίες μόλυνσης στην Ελλάδα.Πολλά κτίρια υποφέρουν από την ενοχλητική παρουσία περιστεριών καθώς και από τον κίνδυνο μόλυνσης εξ΄αυτών. Επίσης έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις όπου μολυσμένα περιστέρια μεταφέρουν τον ιό της ελονοσίας.

Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα το πρόβλημα σας παραπέμποντας στις παρακάτω ενέργειες:

  • Απολύμανση της μολυσμένης ζώνης και εξόντωση όλων των μικροβίων που έχουν προκληθεί από τα περιττώματα.
  • Επαγγελματικός καθαρισμός της μολυσμένης ζώνης.
  • Τοποθέτηση ειδικών αποθητικών ακίδων ή πλέγματος αναλόγως τον χώρο.