Καθαρισμός καμινάδας – τζακιού

Καθαρισμός καμινάδας – τζακιού

Ο καθαρισμός καμινάδας – τζακιού αποτελεί μία σημαντική προϋπόθεση για την κατάλληλη και σωστή λειτουργία του τζακιού μας. Μία εργασία που συχνά δυστυχώς παραβλέπεται επιβαρύνοντας το περιβάλλον όσο και την υγεία μας.

Το συνεργείο μας αναλαμβάνει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα τον καθαρισμό της καμινάδας. Με χρήση εξειδικευμένων εργαλείων που αποβάλλουν το κρεόζωτο από τα τοιχώματα της καμινάδας. Σκεπάζουμε την εστία του τζακιού με ειδικό κάλυμμα ώστε να μην λερώσουμε τον χώρο σας. Καθαρίζοντας σωστά την καμινάδας σας αυξάνετε τη λειτουργία και την αποδοτικότητα του τζακιού σας μειώνοντας παράλληλα το κόστος λειτουργίας του.

Η Splendid Group σας προτείνει τον καθαρισμό της καμινάδας σας στο τέλος της χειμερινής περιόδου, απαλλάσσοντας σας από την μυρωδιά και τα σωματίδια που πέφτουν και λερώνουν το σπίτι σας.

Καθαρισμός καμινάδας - τζακιού

Καθαρισμός καμινάδας - τζακιού